MIMPI BOTAK / GUNDUL (Menurut Tafsir Islam)

Loading...
Arti Mimpi - Mimpi yang dianggap sebagai kembang tidur ternyata mempunyai beragam tafsir dan arti lho sobat. Percaya atau tidak, itu tergantung dari penilaian orang dan pribadi diri kita sendiri yakni orang yang mengalami mimpi tersebut.
Arti mimpi itu sendiri juga berbagai macam. Apa yang kita alami saat mimpi ternyata mempunyai arti-arti tersendiri yang menyimpan misteri. Kembali lagi pada diri kita untuk percaya atau tidak

Mimpi sudah lama dipercaya membawa pesan-pesan mistis yang sanggup memberi haluan besar kepada manusia. Mimpi baik, mimpi buruk hanyalah satu dari triliunan takwil, tafsir, personifikasi makna arti dan refleksi dari realitas. Secara psikologi dan spiritual mimpi berguna untuk menautkan masa silam, hari ini dan esok nanti. Sebab, ketika seseorang bermimpi, sewaktu-waktu sukmanya dapat pergi dan putus dari raga. Tuhan tidak mungkin mentransplantasikan sesuatu yang mubazir dan sia-sia termasuk menciptakan mimpi.

Sebagai suara nubuwwah di masa depan, mimpi terkadang mengarahkan jalan sejarah suatu bangsa. Mimpi termasuk wilayah pengalaman pribadi, ia merupakan fenomena universal dan memainkan peranan penting dalam pembentukan kebudayaan manusia. Hampir dapat dipastikan, semua orang pernah bermimpi. Sepanjang catatan sejarah manusia, mimpi dan penafsirannya telah mengilhami orang-orang suci dan para nabi, penyair serta raja-raja, maupun para filosof. Namun tidak semua mimpi adalah benar dan otentik.


Berikut ini adalah tafsir / arti / makna mimpi mengenai "BOTAK / GUNDUL"
Menurut AL-quran dan assunnah

Secara teori umum tafsir mimpi, penyakit kepala adalah ketua atau atasan. Menurut sebagain ahli tafsir, penyakit pusing berarti dosa yang mewajibkan seseorang tobat darinya dan melakukan perbuatan-perbuatan baik karena Allah SWT berfirman,

"Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya [lalu ia bercukur], maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban." (QS. al-Baqarah: 196)
Orang yang melihat bahwa rambut kepalanya berguguran sehingga botak berarti di-khawatirkan terhadap dirinya habisnya harta benda dan jatuhnya kehormatannya pada masyarakat. Melihat seorang wanita botak dalam mimpi berarti suatu peristiwa yang disertai dengan fitnah (kesesatan dan bencana). Orang yang melihat kepalanya setengah botak berarti sebagian pokok harta atasannya akan habis dan kekuasaan yang akan berkurang dari suatu penguasa atau pihak berkuasa. Sedangkan menurut pendapat lain, bila pemilik mimpi seperti ini sedang dalam keadaan berhutang, maka ia akan membayar hutangnya. Bermimpi botak karena suatu penyakit berarti ia berusaha memperoleh harta atasannya dan ia tidak mendapatkan manfaat darinya, namun hanya akan menerima kesusahan. Bermimpi melihat wanita yang botak karena penyakit berarti tahun kemarau (masa kering).

CATATAN / NOTE
Sebahagian dari mimpi yang kita alami mungkin adalah mainan tidur(gangguan syaitan). Bergantung kepada waktu kita tidur dan kebiasaanya mimpi yang benar selalu berlaku apabila keadaan kita tidur dengan nyenyak terutama 1 jam selepas lena tidur sehingga sebelum waktu subuh. Setiap perkara yang berlaku, berserahlah kepada Qada dan Qadar kerana Allah SWT lah yang maha mengetahui.

Loading...
Blogger
Disqus

Tidak ada komentar